Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych - Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych


Swoją siedzibę przy Komendzie Powiatowej Policji w Mikołowie ma Koło nr 17 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. W tym dziale mogą zapoznać się Państwo z celami i założeniami stowarzyszenia oraz jego funkcjonowaniem i działalnością.

Wybierz Strony